Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 410/06 Ob-11611/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 410/06, DK 31/06, je bilo enosobno stanovanje št. 9, na naslovu Vegova 1, Moravče, v stanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 6/1, k.o. Moravče, vpisani pri vl. št. 227, k.o Moravče in last zastavitelja Ceglar Milana do 1/1, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 114265, v višini 50.079,45 CHF s pp.

AAA Zlata odličnost