Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 385/06 Ob-11610/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 385/06, DK 29/06, je bilo stanovanje št. 10, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 91, v Domžalah, ki leži na parc. št. 3892, k.o. Domžale, vpisani pri vl. št. 2879, k.o Domžale in last zastaviteljev Nataše Verbančič do idealnega deleža 1 in Primoža Svetine do idealnega deleža 1, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 02056-1159182826, v višini 20.920 EUR s pp in za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 02056-1159183020, v višini 20.920 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost