Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 321/06 Ob-11609/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 321/06 z dne 13. 4. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje štev. 4, v pritličju stanovanjske hiše v Šempetru v Savinjski dolini, Dobrteša vas 16/e, v izmeri 56,61 m2, last zastavitelja Milana Sedminka, EMŠO 1805955500271, stanujočega Pod smrekami 15, pošta Šempeter, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9. 1992, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalca Gašperja Sedminka, EMŠO 1402985500376, stanujočega Pod smrekami 15, pošta Šempeter, ki posluje kot samostojni podjetnik Frizerski salon Gašper Gath, Gašper Sedminek s.p., Žalec, Mestni trg 4 C, v znesku 22.920 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 20. 4. 2016, z obrestno mero Euribor + 2,6 odstotnih točk letno, kar na dan sklenitve te pogodbe znaša 5,607 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost