Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 257/06 Ob-11608/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 257/06 z dne 13. 4. 2006, sta bili stanovanji št. 22, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70 E, stoječe na parc. št. 1321/4, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 50,11 m2, last zastaviteljev Sevdalije Hafizovića in Sabine Hafizović, oba Cesta Toneta Tomšiča 70, Jesenice in št. 12 v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70, stoječe na parc. št. 1321/3, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 59,13 m2, last zastavitelja Haska Hafizovića, Cesta Toneta Tomšiča 70, Jesenice, zastavljeni v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost