Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 244/06 Ob-11605/06 , Stran 3185
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 244/06 z dne 13. 4. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 21, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječi na parc. št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474, vse k.o. Jesenice, v izmeri 77,68 m2, last zastaviteljev Marjana Vidmarja in Ivanke Vidmar, vsakega do 1/2, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne terjatve 61.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost