Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

SV 400/06 Ob-11586/06 , Stran 3184
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 400/06 z dne 13. 4. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 5, v stanovanjski hiši na naslovu Banija 94, Ig, v izmeri 90,72 m2, na parceli št. 1857/3 in 1857/4, vpisanem pod vl. št. 1158, k.o. Ig, ki je last zastaviteljice Jerice Zupan, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 3. 2006, z Republiko Slovenijo. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR, z obrestno mero 3-mesečni Euribor za EUR + 1,60% p.a. ter zapadlostjo 18. 5. 2016.

AAA Zlata odličnost