Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 100-29/2006 Ob-11585/06 , Stran 3171
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - ZJU-UPB2) objavlja Upravna enota Laško javni natečaj za uradniško delovno mesto: svetovalec v Oddelku za gospodarstvo in kmetijstvo ter občo upravo v Upravni enoti Laško, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I. Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba agronomske, upravne, ekonomske ali pravne smeri, najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, ter strokovni izpit iz upravnega postopka. Poleg posebnih pogojev mora kandidat izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga ima, sicer bo moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku enega leta po sklenitvi delovnega razmerja), – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše od 3 mesecev, – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 3 mesecev. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji Mestna ulica 2, Laško. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 03/733-88-02 – ga. Pinter. Pisne vloge z dokazili posredujte v roku 8 dni na naslov: Upravna enota Laško, Mestna ulica 2 Laško oziroma na elektronski naslov: ue.lasko@gov.si. Na ovojnici je potrebno označiti »Javni natečaj – ne odpiraj«. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po preteku razpisnega roka.

AAA Zlata odličnost