Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11582/06 , Stran 3171
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Jožeta Mazovca (Uradni list RS, št. 59/00), Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03), Statuta Knjižnice Jožeta Mazovca in Poslovnika o delu Knjižnice Jožeta Mazovca, Svet Knjižnice Jožeta Mazovca razpisuje dela in naloge direktorja javnega zavoda Knjižnice Jožeta Mazovca za mandatno obdobje pet let. 1. Kandidat/kandidatka za direktorja javnega zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, – opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva, – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik. 2. Kandidat/kandidatka za direktorja je dolžan/dolžna predložiti ob prijavi na razpis, poleg zahtevane dokumentacije, kratek življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje. Mandatno obdobje traja pet let. 3. Kandidat/kandidatka dokazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo listinske dokumentacije v originalnem izvodu ali kopiji, overjeni pri notarju ali na upravni enoti, in sicer: – univerzitetno izobrazbo z diplomo ustrezne izobraževalne organizacije; – strokovni izpit iz bibliotekarstva z veljavnim potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu iz bibliotekarske stroke Komisije za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke pri Narodni in univerzitetni knjižnici; – aktivno obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika z veljavno listino – potrdilom institucije, pooblaščene za izdajanje takšnih potrdil. 4. Prijava na razpis z življenjepisom in s potrebno in zahtevano dokumentacijo, mora biti oddana najkasneje 15. dan od dneva objave razpisa na naslov Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, 1110 Ljubljana, s pripisom »za razpis direktorja«. 5. Kandidati/kandidatke bodo o imenovanju obveščeni v roku 15 dni po odločitvi ustanovitelja o soglasju k imenovanju.

AAA Zlata odličnost