Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 23/2006 Ob-11416/06 , Stran 3167
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 96/02), 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Litija (Ur. l. RS, št. 3/04), Svet knjižnice Litija razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Litija. Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, – ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke in osnov računalništva, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri delu v knjižnični dejavnosti, – ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih, – kdor strokovno pozna delo knjižnice in predloži program dela knjižnice za naslednje mandatno obdobje. Mandat direktorja javnega zavoda traja pet let. Nastop dela 1. 1. 2007. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela naj kandidati/tke v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Knjižnica Litija, Parmova 9, 1270 Litija, s pripisom “Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja knjižnice”. Kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost