Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 102-9/06-1 Ob-11415/06 , Stran 3167
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na podlagi 15. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo in sklepa 5. seje Sveta Zavoda RS za šolstvo z dne 2. 2. 2006 objavlja javni razpis za delovni mesti: 1. direktorja/ico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 2. strokovnega/no direktorja/ico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: Ad. 1 Za direktorja/ico je lahko imenovan/na kandidat/ka, ki: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, – izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda, – obvlada najmanj en tuj jezik. Ad. 2 Za strokovnega/no direktorja/ico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnim vodenjem na področju vzgoje in izobraževanja, – obvlada en tuj jezik. Kandidat/ka pod Ad. 1. in 2 morata v postopku razpisa predložiti napisano svojo zamisel o razvoju in delovanju Zavoda. Kandidat/ka pod Ad 1. in 2. bosta imenovan/na za dobo 4 let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo o razvoju in delovanju Zavoda, naj kandidati pod Ad. 1 in Ad. 2 priporočeno pošljejo v zaprti kuverti v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, z oznako »Za razpisno komisijo«. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite pri B. Srebotnjak na tel. 01/300-51-05.

AAA Zlata odličnost