Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 223/06 Ob-11402/06 , Stran 3167
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96) in 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Ur. l. RS, št. 56/03) minister za kulturo objavlja razpis za delovno mesto ravnatelja oziroma ravnateljice javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana. Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo umetniške ali humanistične smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj; – delovne izkušnje s področja dela zavoda; – sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu; – aktivno znanje slovenskega jezika; – znanje dveh svetovnih jezikov, od tega vsaj enega aktivno oziroma na višjem nivoju. Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti: – program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih; – dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome; – dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo delovne knjižice; – dokazilo o aktivnem oziroma višjem znanju tujega jezika, ki se izkazuje s certifikatom, oziroma dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju, oziroma dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku; – dokazilo o osnovnem znanju tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz katerega je razvidno, da je bil kot predmet tuj jezik (fotokopija spričevala). Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda imenoval za ravnatelja oziroma ravnateljico zavoda za obdobje petih let. O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidat/ka pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis – ravnatelj/-ica SNG Opera in balet Ljubljana« v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Morebitne informacije dajeta ga. Rifelj, tel. 01/369-59-34 in Tanja Berčon, tel. 01/396-59-33 vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

AAA Zlata odličnost