Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Su 010603/2006 Ob-11385/06 , Stran 3166
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB), Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti: – višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno mesto z delovnim razmerjem za nedoločen čas, – višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno mesto z delovnim razmerjem za določen čas za nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu. Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Pogoji: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Posebni pogoji: – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje uradnega jezika, – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom. Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s štirimesečnim poskusnim delom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi sodišča ali po tel. 02/ 23-47-245.

AAA Zlata odličnost