Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 56/06 Ob-11328/06 , Stran 3165
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih – Uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 32/06), načelnik Upravne enote Celje objavlja javni natečaj za prosti delovni mesti: 1. Svetovalec (m/ž) v Oddelku za upravne notranje zadeve, v Referatu za državljanstva, matične zadeve, javni red in tujce, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za opravljanje strokovnih in upravnih nalog z delovnega področja referata. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, za katerega je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – morajo biti državljani Republike Slovenije; – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne smeri; – imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave; – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. 2. Svetovalec (m/ž) v Oddelku za upravne notranje zadeve, v Referatu za promet, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za opravljanje strokovnih in upravnih nalog z delovnega področja referata. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, za katerega je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – morajo biti državljani Republike Slovenije; – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne smeri; – imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave; – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv. Delo se bo v obeh primerih opravljalo na sedežu Upravne enote Celje, Trg celjskih knezov 9, v Celju. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice ali drugo ustrezno pisno dokumentacijo (npr. pogodbo o zaposlitvi), iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – potrdilo oziroma pisno izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje RS; – potrdilo oziroma pisno izjavo kandidata/ke, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče. Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. Če kandidat ne bo vlogi priložil vse zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavnimi predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Prednost pri izbiri, za razpisano delovno mesto pod tč. 1 in tč. 2, bodo imeli kandidati z zahtevano stopnjo in smerjo izobrazbe, z delovnimi izkušnjami v državni upravi in s poznavanjem delovnega področja referata za državljanstva, matičnih zadev, javnega reda ter tujcev, za delovno mesto pod tč. 1 in referata za promet za delovno mesto pod tč. 2. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, spletni strani Ministrstva za javno upravo in objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Upravna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali po elektronski poti na naslov: UE.Celje@gov.si, z oznako »Javni natečaj«. V vlogah naj se kandidati sklicujejo na zaporedno številko razpisanega delovnega mesta. Kandidat/ke bodo pisno obveščeni o izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika/ce bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu/ki, drugim pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Dodatne informacije pridobite na tel. 03/426-54-14 (Petra Ponikvar Cokan).

AAA Zlata odličnost