Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 100-34/2006-2 Ob-11241/06 , Stran 3164
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2, v nadaljnjem besedilu: ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta medobčinskega notranjega revizorja. Naloge medobčinskega notranjega revizorja se lahko opravljajo v nazivu notranji revizor – podsekretar. Uradnik bo na svojem delovnem mestu opravljal predvsem sledeče naloge: – vodenje najzahtevnejših projektnih skupin s področja notranje revizije, – predpriprava in načrtovanje revizij, – izvedba revizije in izdelava revizijskih poročil, – sodelovanje pri načrtovanju preizkušanja notranjih kontrol in določitev tehnike preizkušanja NK, – preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol, – spremljanje izvajanja revizijskih poročil, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s področja preverjanja gospodarnosti poslovanja in notranjih kontrol lokalnih skupnosti, – izvajanje svetovanja, poročanje občinskemu svetu. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika, govorečega v EU, – znanje uporabe računalnika, – vozniški izpit B kategorije, – opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja, – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, priložiti sledeča dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali drugega osebnega dokumenta, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja oziroma izpita za preizkušenega državnega notranjega revizorja, – dokazilo o osnovnem znanju tujega jezika, govorečega v EU, – pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa). Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali reference z delovnimi izkušnjami na enakih oziroma podobnih delovnih mestih. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinskega urada Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku 15 dni od objave javnega natečaja, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno oznako: »Prijava na razpis – medobčinski notranji revizor«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od dneva objave. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza Jereb (tel. 01/759-06-02) in mag. Maja Lukan Lapornik (01/759-06-31). V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti