Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 111/06 Ob-11218/06 , Stran 3164
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: podsekretar. Delo na tem delovnem mestu se izvaja v uradniškem nazivu podsekretar/sekretar. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: Zahtevana izobrazba: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem. Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 7 let. Posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave, ki ga lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta po imenovanju v uradniški naziv, – osnovna raven znanja angleškega jezika. Naloge: – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja notranje politike, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – administriranje spletnih strani, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti: – dokazilo o izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma), – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – dokazilo o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče), – pisno izjavo, da soglaša s tem da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01 in nasl.). Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred imenovanjem v naziv. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z delovnimi izkušnjami v javni upravi in pri administriranju spletnih strani. Z izbranim kandidatom/-ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na lokaciji Gregorčičeva 25, Ljubljana. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega javnega natečaja. Prijave z dokazili izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj kandidati/-ke pošljejo na naslov: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« oziroma v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.kpv@gov.si. Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/478-15-80 (Jasna Dolhar). Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 15 dneh po odločitvi.

AAA Zlata odličnost