Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Št. 126 Ob-11177/06 , Stran 3162
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm Dobrepolje, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/-ice. Kandidat/-ka za ravnatelja/-ico mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53., 92., in 94. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05), in sicer: – imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu z veljavno zakonodajo, – imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, – imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, – imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI-UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05 ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01, 44/04 – odl. US: U-1-256/01-13). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2006. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom, pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JVIZ Osnovne šole Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm Dobrepolje, za razpis ravnatelja. Kandidati/-tke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost