Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11182/06 , Stran 3149
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov: – šport mladih – redna splošna vadba, – šport mladih – šport za dosežek, – športno-rekreativna dejavnost odraslih, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – priznanja športnikom in športnim delavcem, – mednarodna športna dejavnost, – športne prireditve. 2. Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: – športna društva in klubi, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva ali klubi, – zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis: – da imajo sedež in delujejo na območju Občine Šalovci, – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo usklajena pravila (statut) z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 24/00), – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti. 4. Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za šport za leto 2006 na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Šalovci, katerega je Občinski svet Občine Šalovci sprejel dne 9. 7. 1999. 5. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 31. 5. 2006 do 12. ure. Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom »javni razpis – šport 2006«. Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpisno dokumentacijo in podrobne informacije dobite vsak delovni dan do 31. 5. 2006 med 8. in 13. uro, na sedežu Občine Šalovci, tel. 02/559-80-50. 6. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. Priložen mora biti natančen opis programa s številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom. Program mora biti finančno ovrednoten in dopolnjen z navedbo virov financiranja. 7. Izbranim izvajalcem se izda sklep o financiranju programov in se sklene pogodba o sofinanciranju športnih programov.

AAA Zlata odličnost