Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

Ob-11548/06 , Stran 3147
Naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole je potrebno obnoviti vsakih pet let. Obnovitev naziva se izvede za vse predmete (največ tri), ne glede na veljavnost morebitnih kasnejših imenovanj. Pri ponovnem imenovanju za naziv mora kandidat dokazati pedagoške dosežke, ki so povezani s petletnim obdobjem dela – poučevanja na višji strokovni šoli. Za ponovno imenovanje mora kandidat predložiti potrdila, da izpolnjuje najmanj tri točke vidnih dosežkov, ki niso iz iste skupine meril za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole. I. Vidni dosežki na področju izobraževanja. II. Vidni dosežki na področju strokovnega dela. Ker v mesecu juniju 2006 poteče naziv predavatelj/-ica za program strojništvo in komunala večini predavateljev iz obeh programov, objavljamo razpis za ponovno imenovanje predavatelja/-ice višje strokovne šole za naslednja predmetna področja: I. Za program strojništvo: 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ), 2. Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV), 3. Ekonomika in menedžment podjetja (EMP), 4. Računalništvo in informatika (RAI), 5. Varstvo pri delu in varstvo okolja (VPO), 6. Tehnični predpisi in projektiranje (TPP), 7. Gradiva (GRA), 8. Mehanika (MEH), 9. Elektrotehnika (ELE), 10. Kakovost in zanesljivost proizvodnje (KZP), 11. Marketing v strojništvu (MAS), 12. Tehnologija (TEH), 13. Energetika (ENE), 14. Avtomatizacija in robotika (AVR), 15. Snovanje, konstruiranje in avtomatizacija orodij (SKO), 16. Izdelava, preizkušanje in vzdrževanje orodij (IPO), 17. Praktično izobraževanje (PRI), 18. Športna vzgoja (ŠVZ). II. Za program komunala: 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ), 2. Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV), 3. Ekonomika in menedžment podjetja (EMP), 4. Računalništvo in informatika (RIN), 5. Varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske javne službe in zakonodaja (VUZ), 6. Sistem financiranja komunalnega gospodarstva (SFK), 7. Načrtovanje in urejanje naselij (NUN), 8. Vodovod (VOD), 9. Kanalizacija (KAN), 10. Gospodarjenje s komunalnimi odpadki (GKO), 11. Komunalna energetika (KON), 12. Kabelski sistemi in telekomunikacije (KST), 13. Javna razsvetljava (JAR), 14. Prometne in zelene površine (PZP), 15. Zimska služba (ZIS), 16. Komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah (KIG), 17. Gospodarjenje z odpadki v gospodarskih družbah (GOG), 18. Praktično izobraževanje (PRI), 19. Športna vzgoja (ŠVZ). Obrazce in ostalo dokumentacijo za prijavo na razpis dobite na spletni strani šole www.vss-nm.com v rubriki Predavatelji (Dokumenti za ponovno imenovanje). Oddati morate: 1. Vlogo z življenjepisom, ki vključuje predvsem vašo študijsko, strokovno in profesionalno nadgradnjo za obdobje zadnjih pet let. 2. Izpolnjen in podpisan Obrazec 1 (glejte primer izpolnjenega obrazca na spletni strani) 3. Izpolnjen Obrazec 2 (D) (glejte primer izpolnjenega obrazca na spletni strani) 4. Dokazila, ki po vrstnem redu iz obrazca 2(D) potrjujejo izpolnjevanje meril na izobraževalnem in strokovnem področju. Dokazila morajo biti mlajša od pet let, glejte še Navodila za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev, ki jih dobite na spletni strani. Pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite do vključno 29. aprila 2006 na naslov: Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, s pripisom »Prijava za ponovno imenovanje«. Obrazca 1 in 2 (D) nam posredujte tudi v elektronski obliki na e-pošto: goran.makar@guest.arnes.si, na kateri smo vam na voljo za vse ostale informacije. Kandidati bodo o izbiri obveščeni po končanem uradnem postopku.

AAA Zlata odličnost