Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

SV 443/06 Ob-8743/06 , Stran 2301
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 443/06 z dne 22. 3. 2006, je dvosobno stanovanje št. 12, v izmeri 60,87 m2, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Deteljica 5, Tržič, stoječe na parc. št. 235/4 k.o. Bistrica, last zastaviteljice Dragice Zorko, Deteljica 5, Tržič, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 1. 2. 1993, s prodajalko Tovarna obutve »Peko« Tržič p.o., Cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 20.453,30 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor + 2,55% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 5. 2021, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti