Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

SV 210/06 Ob-8644/06 , Stran 2300
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 210/06 z dne 15. 3. 2006, je nepremičnina, stanovanje št. 12, v izmeri 51,48 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Dalmatinska ulica 43, stoječe na parc. št. 2616, k.o. Tabor, ki je do celote last Marka Črešnerja, stan. Dalmatinska ulica 43, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 4735/93 z dne 22. 11. 1993 in aneksa k citirani prodajni pogodbi z dne 14. 6. 2001, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Marka Črešnerja, stan. Dalmatinska ulica 43, Maribor, v višini 28.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti