Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

SV 197/06 Ob-8640/06 , Stran 2300
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 197/06 z dne 16. 3. 2006, je bilo dvosobno stanovanje tipa B št. 6 v izmeri 51,45 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Bled, Alpska cesta 7 in pripadajočim kletnim prostorom, s solastninskim deležem na skupnih delih večstanovanjske stavbe, ki stoji na parc. št. 309/17 k.o. Želeče, last Lidije Bertoncelj, kot zastaviteljica, stan. Župančičeva ulica 2, Ljubljana, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 23. 2. 2006, sklenjene s Gorenjc, splošnim gradbenim podjetjem, d.o.o., Radovljica, kot investitorjem in prodajalcem, Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica, kot zemljiškoknjižnim lastnikom, Golubić Miroslavom, kot kupcem in prodajalcem in Bertoncelj Ivano, kot kupovalko in darovalko, zastavljeno v korist upnice Factor banke, d.d., Tivolska 48, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.300 EUR v tolarski protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan nakazila s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti