Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

SV 418/06 Ob-8639/06 , Stran 2300
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 418/06 z dne 20. 3. 2006, je poslovni prostor, gostinski lokal v izmeri 102,75 m2, ki se nahaja v pritličju kraka A poslovnega objekta OOZ, s pripadajočim delom kleti v kraku A, v izmeri 12,90 m2, v poslovni stavbi na naslovu Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, stoječi na parc. št. 228/5, 228/7, 227/11 in 1097/3, vse k.o. Primskovo, last zastaviteljice Mirjane Grašič-Šircelj, Cesta talcev 7, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3. 2004, aneksa k tej pogodbi z dne 26. 7. 2004 ter aneksa k tej pogodbi z dne 17. 11. 2004, vse sklenjeno s prodajalcem Območno obrtno zbornico Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT, z nominalno fiksno obrestno mero v višini 5,3% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 3. 2009, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti