Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 6041-3/2006 Ob-8321/06 , Stran 2291
I. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana. Predmet javnega povabila: izbira izvajalcev strokovnega usposabljanja za občinskega redarja, predsednika in člane komisije za preizkus znanja za občinskega redarja ter za zapisnikarje pri preizkusu znanja za občinske redarje. II. A) Izvajalci strokovnega usposabljanja za občinske redarje Področja strokovnega usposabljanja za občinske redarje: 1. varnost cestnega prometa, 2. javne ceste, 3. organizacija občinskega redarstva ter oprema občinskih redarjev in 4. praktično izvajanje nalog občinskega redarstva. Možnost sodelovanja: k sodelovanju so vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj osem let delovnih izkušenj s področja iz prejšnjega odstavka, na katerega se prijavlja. Prednost pri izboru za izvajalce strokovnega usposabljanja za občinskega redarja bodo imeli tisti kandidati, ki bodo priložili dokazila o ustreznih pedagoško/andragoških izkušnjah in didaktičnem znanju za oblikovanje ter izvedbo posameznih vsebin. B) Predsednik in člani komisije za preizkus znanja za občinskega redarja Področja izpraševanja za predsednika in člane komisije za preizkus znanja za občinskega redarja: 1. varnost cestnega prometa, 2. javne ceste in 3. organizacija občinskega redarstva ter oprema občinskih redarjev. Možnost sodelovanja: k sodelovanju so vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega univerzitetnega programa, – najmanj pet let delovnih izkušenj s področja iz prejšnjega odstavka, na katerega se prijavlja. Prednost pri izboru za člane komisije za preizkus znanja za občinskega redarja bodo imeli tisti kandidati, ki bodo priložili dokazila o tem, da imajo ustrezne izkušnje pri sodelovanju v izpitnih komisijah. C) Zapisnikarji pri preizkusu znanja za občinske redarje Možnost sodelovanja: k sodelovanju so vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba, – zaposleni morajo biti v Službi vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvu za promet, Ministrstvu za notranje zadeve ali Ministrstvu za javno upravo. III. Način in rok predložitve ponudbe: kandidati pod A, B in C naj pošljejo ponudbe v zaprtih ovojnicah na naslov Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po objavi tega povabila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev prijave in razpisna dokumentacija: prijave se vložijo na predpisanih obrazcih, ki jih kandidati dobijo osebno v vložišču Upravne akademije, Kotnikova 8, Ljubljana ali po pošti, v fizični ali elektronski obliki (zaprosilo na tel. 01/300-83-78, kontaktna oseba: Alja Košir, e-pošta: alja.kosir@gov.si). Zbiranje prijav ter njihova izbira se ne izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 ZJN-1-UPB1). Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu: postopek izbire bo izvedla strokovna komisija za izbor izvajalcev strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva občinski redar, ki jo je na podlagi tretjega odstavka 9. člena pravilnika imenoval minister, pristojen za lokalno samoupravo. Kandidati, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje, bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po izbiri.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti