Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-56/2006/2 Ob-8015/06 , Stran 2291
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, razpisuje 10 milijonov za štipendije, to je okvirno 9 štipendij za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim, tožilskim oziroma pravobranilskim delom. Najvišji znesek, ki ga bo ministrstvo dodelilo kot štipendijo je 900.000 SIT za doktorat brez vpisa v študijski program in 1,370.000 SIT za magistrski študij. Kandidirajo lahko sodniki, državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev, državni pravobranilci in pomočniki državnega pravobranilca, ki izpolnjujejo pogoje oziroma so pripravljeni prevzeti obveznosti, določene z Zakonom o sodniški službi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnikom o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04). Rok za prijavo je 14. april 2006. Prijava mora vsebovati: – osebne podatke kandidata (osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko in celotno številko bančnega – transakcijskega računa s podatki o banki, ki ga vodi) z življenjepisom, naziv funkcije, ki jo opravlja, in naziv organa, pri katerem to funkcijo opravlja; – podatke o času opravljanja funkcije kandidata pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo; – program študija, iz katerega je razvidna vsebina, izvajalec, študijski načrt in stroški študija; – specifikacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino štipendije; – dokazilo o vpisu na študij; – dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju. Na podlagi zbranih popolnih prijav bo ministrstvo določilo obseg sredstev za štipendije za posamezne pravosodne organe. Pri tem bo upoštevalo naslednje kriterije: – število vseh funkcionarjev v posameznem pravosodnem organu; – število popolnih prijav iz posameznega pravosodnega organa. O podelitvi štipendije bo za sodnike odločal Sodni svet, za državne tožilce in pomočnike državnih tožilcev Državno tožilski svet in za državne pravobranilce in pomočnike državnih pravobranilcev generalni državni pravobranilec. Pred odločitvijo bodo navedeni organi pridobili mnenje predstojnika posameznega organa ter upoštevali naslednja merila: – potrebe posameznega organa za izobraževanje na določenem področju; – število dosedaj podeljenih štipendij za kandidata; – povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela; – število že opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti; – čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo; – dosedanje kandidatovo publicistično delo in strokovno dejavnost; – izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje; – ocena kandidatove službe oziroma dela. Višino štipendije bo določilo ministrstvo v okviru sredstev določenih za posamezen pravosoden organ, ob upoštevanju predloga kandidata in pristojnega organa iz prejšnjega odstavka. Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo štipendijske pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti