Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 177/06 Ob-8368/06 , Stran 2290
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper (Ur. l. RS, št. 67/03) minister za kulturo objavlja razpis za delovno mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper. Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj na področju arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva; – strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti; – sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v arhivu; – aktivno znanje slovenskega jezika; – višje znanje najmanj enega svetovnega jezika in osnovno znanje najmanj enega svetovnega jezika. Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome. Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti tudi kopijo delovne knjižice. Višje znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o višjem znanju jezika ali z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazili o opravljenem več tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuj jezik, z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija. Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem mnenju sveta zavoda imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje petih let. O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave na razpis naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis – direktor/-ica Pokrajinskega arhiva Koper« na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. v 8 dneh po objavi razpisa. Morebitne informacije: Vesna Rifelj, tel. št. 01/369-59-34 (vsak delavnik med 12. in 14. uro).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti