Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 100-32/2006-1 Ob-8366/06 , Stran 2289
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT – B, 2/04 – ZDSS-1, 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US in 23/06 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalca za gospodarstvo in evropske zadeve v občinskem uradu Občine Logatec. Naloge svetovalca se lahko opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik bo na svojem delovnem mestu opravljal predvsem sledeče naloge: – opravljanje nalog na področju malega gospodarstva, gospodarstva in kmetijstva, – vodenje evidenc, razpisov in dokumentacije s svojega delovnega področja, – sodelovanje z institucijami iz delovnega področja, – priprava gradiv za pridobitev sredstev na državnih razpisih, – priprava gradiv in dokumentacije za kandidiranje pri evropskih sredstvih, – izdajanje upravnih dovoljenj v zadevah s področja gostinstva, turizma, trgovine, komunale, – skrb za inšpekcijske službe. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat opraviti najkasneje v roku enega leta od imenovanja v naziv, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina ali francoščina), – znanje uporabe računalnika, – vozniški izpit B kategorije, – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, priložiti sledeča dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali drugega osebnega dokumenta, – fotokopija vozniškega dovoljenja, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil, – pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa). Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z višjim nivojem znanja tujega jezika ter z izkušnjami na podobnih delovnih mestih. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in pet mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinskega urada Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku osmih dni od objave javnega natečaja, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno oznako: »Prijava na razpis –svetovalec za gospodarstvo in evropske zadeve«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza Jereb (tel. 01/759-06-02) in Maja Lukan Lapornik (tel. 01/759-06-31). V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti