Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 95/60 Ob-8346/06 , Stran 2287
Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javni natečaj za naslednja prosta delovna mesta: 1. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje, Sektorju za ravnanje z odpadki, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo kemijske smeri, ki bodo izkazovali reference z delovnega področja ravnanja z odpadki. Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana. 2. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za upravljanje z vodami, Sektorju za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za opravljanje strokovnih in upravnih nalog s področja upravljanja z vodami. Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba naravoslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo gradbene smeri, ki bodo izkazovali reference za delovne izkušnje na področju poznavanja vsebin upravljanja z vodami. Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Einspielerjeva 6, Ljubljana. 3. Svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje, Sektorju za ohranjanje narave, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za opravljanje strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo geografske smeri, ki bodo izkazovali reference z delovnega področja ohranjanja narave Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 52, Ljubljana. 4. Svetovalec (m/ž) v Uradu za upravljanje z vodami, Sektorju za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save za določen čas 15 mesecev s polnim delovnim časom, za opravljanje strokovnih in upravnih nalog s področja upravljanja z vodami. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo gradbene smeri, ki bodo izkazovali reference z delovnega področja upravljanja z vodami. Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Einspielerjeva 6, Ljubljana. 5. Pripravnik (m/ž) v Uradu za okolje, Sektor za presojo vplivov na okolje, ki se bo usposabljal/a za uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II in I, in sicer za čas opravljanja za opravo državnega izpita iz javne uprave. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo krajinsko arhitekturne smeri. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom za čas opravo državnega izpite iz javne uprave. Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana. Za razpisana delovna mesta se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila: – fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna izobrazba po stopnjah izobrazbe; – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno). Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba, Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov: meta.vadnjal@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah naj se kandidati sklicujejo na zaporedno številko razpisanega delavnega mesta. Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije pridobite na tel. 01/478-45-76 (M. Vadnjal).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti