Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 100-12/2006 Ob-8327/06 , Stran 2287
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 113/05), Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o izobrazbi; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Javni natečaj pripravnik OPNR – ne odpiraj«, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem izbirnem postopku. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 07/49-91-545 (Ingrid Molan).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti