Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 181-6/2006-1 Ob-7822/06 , Stran 2284
Skladno z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS št. 22/04, 57/05, 10/06) obljavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas: 1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. 2. Vrsta delovnega mesta: direktor Urada za lokalno samoupravo (M/Ž) za nedoločen čas. 3. Pogoji za opravljanje dela: izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo ali visoka strokovna z magisterijem, 8 let delovnih izkušenj. 4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; da oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja, državni izpit iz javne uprave. 5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika. 6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga popolna, za pogoje navedene v: – točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo diplome,specializacije, magisterija, delovne knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje, – točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem postopku, – točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na osnovni ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo. Spregled ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv: V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. Opis del in nalog: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja službe, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije, – vodenje urada, – sodelovanje v kolegiju ministra in strokovnem kolegiju namestnika direktorja službe. 7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti »direktor urada za lokalno samoupravo, šifra DM 1125«. Prepozne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma 30 dni po izbiri. 9. Oseba, ki daje informacije: Tanja Hrastnik, tel. 01/30-83-177, vsak delavnik med 9. in 11. uro, e-mail: tanja hrastnik@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti