Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 6/06 Ob-7821/06 , Stran 2284
Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03, 17/06), 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. 35/05, 113/05) ter določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05, 10/06), objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec v pravosodju. Za delovno mesto svetovalec v pravosodju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: svetovalec v pravosodju III, svetovalec v pravosodju II, svetovalec v pravosodju I. Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a v nazivu svetovalec v pravosodju III na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor. Opis del in nalog: – opravljanje strokovnih del in nalog po pooblastilu vodje državnega tožilstva, – spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature, – priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje zahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi, – vodenje in usklajevanje dela na področju evidence zadev, ki jih vodi evidenčno vpisniška služba, – samostojna priprava poročil, analiz in informacij v zvezi s statističnimi podatki, – sodelovanje pri izvajanju uprave državnotožilskega organa, – priprava zahtevnejših splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv, – vodenje knjižničnega gradiva za strokovno knjižnico, – opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 46/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave in izpit iz državnotožilskega reda, – znanje svetovnega jezika ter – poznavanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei. Potrdili iz 5. in 6. alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na napogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v 5. alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: suzana.oslaj-sovic@dt-rs.si. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel. 02/234-87-04 Suzano Ošlaj-Sovič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti