Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 430-60/2006 Ob-8185/06 , Stran 2270
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53. 2. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije za opravljanje storitev: po pravilniku o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali pri prašičih v posameznem letu na kooperacijskih rejah KG Rakičan Prašičereja Nemščak, d.o.o. in pri prašičih v partnerskih rejah KG Rakičan, d.d. 3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 4. Pogoji: za izvajanje dejavnosti iz 2. točke mora imeti prijavitelj: verificirano veterinarsko organizacijo. 5. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske iz 4. točke tega razpisa. Prijavi je treba priložiti: – imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji in ki bodo opravljali te dejavnosti; – kopijo izpisa iz delovne knjižice za te delavce; – dokazila o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe za dr. vet. med. (kopija licence), za veterinarske pomočnike pa potrdilo o izobrazbi; – zadnji celotni izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki. 6. Prednost pri izbiri bo imela organizacija, ki ima verificirano veterinarsko ambulanto, ki opravlja specializirane veterinarske storitve zlasti na področju zdravstvenega varstva prašičev. 7. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do 31. 3. 2006. 8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 4. 4. 2006 v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53/III, z začetkom ob 10. uri. Obravnavale se bodo vloge prispele na naslov iz 9. točke do vključno 31. 3. 2006. Pri odpiranju smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno potrdilo. 9. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj - javni razpis - koncesija«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58. 10. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti