Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 212/2006 Ob-7815/06 , Stran 2059
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 212/2006 z dne 10. 3. 2006, je stanovanje št. 16 v skupni izmeri 99,50 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 10, Kranj, stoječega na parc. št. 252/3, (prej parc. št. 252), vl. št. 328, k.o. Klanec, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastavitelja Qamila Kryeziu, roj. 10. 3. 1960, EMŠO 1003960952041, s stalnim prebivališčem Ulica Lojzeta Hrovata 10, Kranj, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 11. 2002 ter dodatka z dne 11. 8. 2003, sklenjenih s prodajalcem Muaremom Ametajem, Šorlijeva ulica 20, Kranj, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, z matično številko 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000 EUR s pp.