Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 285/06 Ob-7813/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 285/06 z dne 8. 3. 2006, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 50,22 m2 ter kletni prostor v izmeri 5 m2, ležeče na severni strani stanovanjske stavbe na naslovu Radvanjska cesta 49, Maribor, stoječa na parcelni številki 2371/1, pripisana pri vložku 1132, k.o. Tabor, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 2. 2006, sklenjena med Imobiliare Invest d.o.o. kot družbo prodajalko in Jovanom Slavnićem kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.750 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,25% letno, trenutno 5,125% letno in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo 1. 3. 2021.