Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 94/2006 Ob-7812/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka SV 94/06 z dne 7. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1, v I. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Kremberk 37, Sv. Ana, stoječa na parc. 81/1, 327/1, 327/2 in 328/2, pri vl. št. 39 k.o. Kremberk, s kuhinjo v izmeri 12,92 m2, sobo v izmeri 17,52 m2, sobo v izmeri 17,83 m2, hodnikom v izmeri 4,79 m2, kopalnico v izmeri 4,26 m2, shrambo v izmeri 4,90 m2, klet v izmeri 2,65 m2, predprostorom v izmeri 0,55 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe kot celote, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 7. 1997, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, registrirana zadruga z omejenim jamstvom iz Republike Avstrije, s sedežem Mureck, Hauptpatz 8, z identifikacijsko številko 1870572, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.