Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 150/06 Ob-7808/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 150/06 z dne 13. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 16, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Koroška Bela, Cesta Talcev 8D, stoječe na parc. št. 373/1 k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri 76,98 m2, last zastaviteljev Ermina Buljubašića in Elvire Buljubašić, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 133/06 z dne 3. 3. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.000 EUR s pripadki.