Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 129/06 Ob-7807/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 129/06 z dne 10. 3. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2 v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 53B, Jesenice, stoječe na parc. št. 466/1, 468/1 in 469/1 k.o. Jesenice, v izmeri 71,55 m2, last kreditojemalcev in zastaviteljev Sandre Zahić, stanujoče na Koroški Beli, Cesta Talcev 8A, Jesenice in Esmirja Jusića, stanujočega na Jesenicah, Cesta revolucije 1B, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne terjatve 59.000 EUR s pripadki.