Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 185/06 Ob-7806/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pogodbe o dolgoročnem kreditu za trajna obratna sredstva št. 009321/1 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 185/06 z dne 13. 3. 2006, notarke Katje Fink iz Celja, sta bila: – poslovni prostor št. 33, ki se nahaja v 2. etaži in skladišče ter parkirni mesti št. 33 in 34, v 1. etaži poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Ljubljanska cesta 18 a, Celje, v izmeri po katastru 136,99 m2 ter z id. št. dela stavbe št. 35, vse na parc. št. 682/1, 683/2, 684, k.o. Celje, pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 24. 2. 2006, med prodajalcem Gradbeništvo Božičnik s.p., Celje in Kuder Petrom ter – poslovni prostor, ki je v projektu označen s št. 9 in ki se nahaja v 2. etaži objekta K 2, ob Ljubljanski cesti 18a v Celju, s površino 100,87 m2, ter z id. št. dela stavbe št. 38, ki stoji na parc. št. 682/1, 683/2, 684, k.o. Celje, pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 7. 2004, med prodajalcem Gradbeništvo Božičnik s.p., Celje in Kuder Petrom, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova ulica 2, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 10,000.000 SIT s pripadki.