Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7569/06 , Stran 2054
Uprava družbe Holding IMV, upravljanje naložb in storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v skladu s 533.f členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje, upnike in svet delavcev o nameravani delitvi družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo novih družb. Uprava družbe Holding IMV, d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt prenosne družbe Holding IMV, d.d., ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe. Delničarjem družbe Holding IMV, d.d. je na sedežu družbe v Ljubljana, Dunajska 9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 533.f člena ZGD: Delitvenega načrta s prilogami, letnega poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta, poročila uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in poročila nadzornega sveta o pregledu delitve. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin. Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis delitvenega načrta. Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.