Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 306-1/2006-5 Ob-7422/06 , Stran 2054
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, je 9. 3. 2006 izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 99/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija družb Maos poslovno svetovanje, d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, in Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija v smislu 2. alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, s področja elektro in elektronske industrije, naj bi nastala na podlagi javne ponudbe za odkup v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97 ter 56/99), ki jo je Maos d.o.o. objavil 29. 12. 2005, z namenom pridobiti vsaj 51% delnic Iskre d.d., in s tem nadzor nad to družbo. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v primeru priglašene koncentracije nevarnost zmanjšanja ali onemogočanja učinkovite konkurence ne obstaja. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.