Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7200/06 , Stran 2052
1. Predmet prodaje: garsonjera št. 19 v Črnomlju, Ul. 21. oktobra 15, v površini: stanovanjski del v 5. etaži 22,93 m2 in pomožni prostor v 1. etaži 5,41 m2, leto izgradnje 1968. Nepremičnina je vpisana pri podvložku št. 2189/16, k.o.o. Črnomelj. Izhodiščna cena 3,334.270 SIT. 2. Nepremičnina se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 3. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec. 4. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja. 5. Ponudbe je potrebno predložiti do 4. 4. 2006, do 12. ure, v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslovu naročnika. 6. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 7. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje direktor Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj. Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudbe. 8. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe. 9. Ponudniki bodo o višini in načinu plačila varščine, potrebnih dokazilih za izpolnjevanje pogojev za udeležbo, načinu sklenitve in vsebini pogodbe ter drugimi razpisnimi pogoji seznanjeni z dokumentacijo javne ponudbe, ki jo dobijo od dneva objave te ponudbe do roka za oddajo ponudbe vsak delovni dan med 8. in 14. uro na naslovu Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., 8340 Črnomelj, tel. 07/30-56-100. Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.

AAA Zlata odličnost