Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7740/06 , Stran 2050
Občina Kamnik, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: svetovalec za socialno-varstvene in druge zadeve. Okvirne naloge: opravljanje upravnih in strokovnih nalog na področju socialnega varstva (v nazivu »svetovalec III«). Delovno mesto se razpisuje za nedoločen in polni delovni čas; delo se opravlja na sedežu delodajalca: Glavni trg 24, Kamnik. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali družboslovne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidat mora izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice oziroma druge verodostojne listine, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – pisno izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije; da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pisno prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik (elektronski naslov: občina@kamnik.si). Rok za vložitev prijave: 8 dni od dneva objave. Pisno obvestilo o izbiri: 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije: Franc Hribernik (01/831-81-03).