Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7728/06 , Stran 2049
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 62/05 – odločba US, 75/05 – odločba US in 113/05) načelnica Upravne enote Koper objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec v Glavni pisarni – Kadrovsko finančne službe in glavne pisarne na Oddelku za občo upravo in splošne zadeve. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – izvajanje strokovnega nadzora nad razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo, dokumentarnega gradiva, – urejanje dokumentarnega gradiva, – vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov, – sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejših gradiv s strokovnega področja, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni izpit iz upravnega poslovanja, – državni izpit iz javne uprave, – znanje uradnega jezika, – znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. V primeru, da kandidat nima opravljenega izpita iz upravnega poslovanja pa v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: 1. fotokopijo diplome, 2. fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje, 3. dokazilo o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost, 4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 5. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja, 6. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 7. fotokopijo potrdila o državljanstvu, 8. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, 9. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo v presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi in razgovora s kandidati. Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave. Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05/663-76-37, Elida Horvatič. Z izbranim kandidatom/ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.