Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7704/06 , Stran 2048
Svet Knjižnice Miklova hiša Ribnica razpisuje delovno mesto direktorja Knjižnice Miklova hiša za 5-letno mandatno obdobje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti, ki jih zavod pokriva, – strokovni izpis s področja knjižničarstva, – organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minulim delom, – državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika, – aktivno znanje vsaj enega tujega jezika. Ob prijavi na razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program knjižnice za svoj mandat. Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili v roku 8 dni od objave na naslov: Knjižnica Miklova hiša, Svet knjižnice Miklova hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica, s pripisom »Za razpis – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.