Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 78/2006 Ob-7631/06 , Stran 2048
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, razpisuje prosto delovno mesto: ravnatelja. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53., 92., 94. in 145. členom ZOFI (Ur. l. RS, št. 98/05) – uradno prečiščeno besedilo. Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za pet let. Začetek dela je 1. 7. 2006 oziroma skladno s sklepom o imenovanju in soglasjem ministra. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, s pripisom za razpis ravnatelja. O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne bo mogoče odločati. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.