Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7605/06 , Stran 2047
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: 1. svetovalec za premoženjsko pravne zadeve. Objava za prosto delovno mesto svetovalec za premoženjsko pravne zadeve določen čas 14 mesecev. Javni uslužbenec bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec, brez imenovanja v naziv, na Občini Postojna. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na naziv drugega kariernega razreda, naziv šeste stopnje – višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo razporejen na delovno mesto za določen čas 14 mesecev. Delo bo opravljal na sedežu Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pogoji za opravljanje dela: – izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali upravne smeri, – 5 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo in 3 leta 4 mesece z univerzitetno izobrazbo, – strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima, ga mora opraviti v treh mesecih po sklenitvi delovnega razmerja), – strokovni izpit iz področja prekrškovnih postopkov (če izbrani kandidat izpita nima, ga mora opraviti v treh mesecih po sklenitvi delovnega razmerja), – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz področja prekrškovnih postopkov; – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili pošljejo v roku 8 dni po objavi tega javnega natečaja na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni razpis – delovno mesto – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Za dodatne informacije pokličite Brigito Kidrič, tel. 05/728-07-53.