Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 1100-25/2006-01072-06 Ob-7581/06 , Stran 2045
V skladu z 58. čleom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06 in 23/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni upravi RS, Generalni davčni urad: vodja oddelka – podsekretar/-ka v oddelku za javna naročila in nabavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 7 let delovnih izkušenj. Prednost bodo imeli kandidati s pravno smerjo izobrazbe. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – osnovna raven znanja tujega jezika. Opis nalog: – organiziranje, vodenje, usmerjanje in nadziranje opravljanja dela, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – pripravljanje zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih gradiv. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o državljanstvu, – potrdilo o osnovni ravni znanja tujega jezika. Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti pri Josipa Kaplanović, tel. 01/478-27-92.