Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št.1714-04-44020/053 Ob-7460/06 , Stran 2044
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta v Centru za forenzične preiskave, oddelku za kemijske preiskave: kriminalistični inšpektor – tehnični izvedenec (m/ž) (izvaja se v uradniških nazivih: kriminalistični inšpektor II in I). Pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba kemijske, kemijsko-tehnološke ali farmacevtske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma za kandidate z univerzitetno izobrazbo najmanj 3 leta in 4 mesece, – državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku), – izpit za izvajanje policijskih pooblastil ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku), – osnovna raven znanja svetovnega jezika, – dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«. Za delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe ali zahtevnosti in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe ter delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo nižjo izobrazbo, razen pripravništva. Prednost bodo imeli kandidati s/z: – izobrazbo kemijsko-tehnološke smeri, – poznavanjem standarda SIT EN ISO/IEC 17025 in pripravljanja sistemskih dokumentov v skladu z le-tem, – izkušnjami z razvojem in validacijo metod za analize prepovedanih drog s plinskim kromatografom z masno selektivnim detektorjem (GC-MS), – izkušnjami pri identifikaciji različnih materialov z infrardečim spektrometrom (FTIR) z mikroskopom ter v KBr tehniki in tehniki z diamantno celico, – izkušnjami pri uporabi programskega paketa Access, – znanjem priprave in izvajanja osnovnih kemijskih izračunov v Excelu, – znanjem zahtevnejšega oblikovanja z urejevalnikom besedil Word. Opis del in nalog: – opravljanje zahtevnih forenzičnih preiskav, – sodelovanje pri ogledih in pripravljanje strokovnih ter izvedenskih mnenj, – pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov, – pomoč pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov, – sodelovanje pri izvajanju programov izpopolnjevanja in usposabljanja, – izvajanje nalog v skladu s 3. členom Zakona o policiji, – opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni. Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. do 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - UPB1) ter 67. in 67.a členu Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB4 in 98/05). Z javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom ter s sedežem v Ljubljani. K prijavi je potrebno, poleg kratkega življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi, delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče), izjavo kandidata, da ima le slovensko državljanstvo in da ni civilno služil vojaškega roka, v 8 dneh po objavi na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana. V prijavi se obvezno sklicujte na št. 1100-46/2006. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri vodji oddelka Sonji Klemenc, tel. 01/472-44-19.