Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 59/1-06 Ob-7459/06 , Stran 2044
Svet zavoda Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole TŠC Kranj. Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole TŠC Kranj, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB4), (Ur. l. RS, št. 98/05). Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje enote zavoda. Izbrani/a kandidat/kandidatka enote bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2006 oziroma skladno s Sklepom o imenovanju in s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela, naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole TŠC Kranj« na naslov: Svet zavoda, Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost