Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-91/2006 Ob-7447/06 , Stran 2042
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto: pripravnik – svetovalec v sektorju za strukturno politiko in podeželje (m/ž), – za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave. 1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58, Ljubljana. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik. 3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. 4. Pogoji za opravljanje dela: – splošni pogoji za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – znanje angleškega jezika. Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem evropskih strukturnih skladov in poznavanjem financ ter računovodstva. 5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja diploma), – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju prednostnega kriterija, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih. Kandidat mora predložiti tudi: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno). 6. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati. Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in prednostnega kriterija. 7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za strukturno politiko in podeželje«. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-90-33.