Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 86/2006 Ob-7240/06 , Stran 2041
Republika Slovenija, Upravna enota Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/03, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 23/05, 62/05, 75/05 in 113/05) javni natečaj za delovno mesto: pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za upravne notranje zadeve. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – znanje uradnega jezika. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – visoka strokovna izobrazba upravne smeri (dipl. upr. organizator). K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo diplome, – potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo RS za pravosodje), – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče). Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj« na naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica, in sicer v roku 8 dni od dne te objave. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dne te objave. O izbiri oziroma neizbiri bo vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku izdan in vročen sklep. Po dokončnosti sklepa o izbiri, bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s polnim delovnim časom. Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 05/33-06-121.